Aktualności

suw25czerwcaS

Pogodna tegoroczna jesień sprzyja robotom inwestycyjnym w Wodociągach Miejskich Sp. z o.o. w Radomiu prowadzonym na otwartym powietrzu. Ich sprawną realizację i duże zaangażowanie potwierdza zarząd spółki i osobiście jej prezes, Leszek Trzeciak.

 

 

 wodociag1105s

Wodociągi Miejskie w Radomiu zobowiązane są w sposób ciągły i niezawodny zapewniać zdolność posiad anych urządzeń do realizacji dostaw wody do odbiorców w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

 

Roboty w oczyszczalni i na 25 budowach

Wodociągi Miejskie realizują projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap" Przedsięwzięcie to, którego realizacja zakończy się w 2014 roku przedstawia wartość 221 mln zł jest kontynuacją wykonanego w poprzednich latach pierwszego etapu inwestycji, z którym tworzy spójną koncepcję poprawy jakości i zwiększenia zasięgu systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji radomskiej.

10 maja 2012 r., w Warszawie, odbyła się konferencja zatytułowana
„Partnerstwo polsko-norweskie". Swoją obecnością zaszczycił organizatorów
Jego Królewska Mość Harald V Król Norwegii. W konferencji wziął również
udział prezydent Bronisław Komorowski, a także przedstawiciele rządów i biznesu
z obu krajów. Uczestnicy rozmawiali m.in. o rozwijających się dwustronnych
relacjach gospodarczych.
Czytaj więcej...

 

 

 

Radomskie „Wodociągi Miejskie”, realizując, podpisany 22 września Wodociągi w przetargachub. roku  projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Radom – II etap”, wkraczają w nowy  okres intensywnego inwestowania. Pierwszy kwartał  2012 roku jest  czasem rozstrzygania ogłoszonych wcześniej przetargów, objętych kontraktami wartości około 200 mln zł.


czytaj więcej...

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium