Aktualności

Wychodząc na przeciwko Państwa oczekiwaniom z myślą o długoletniej i efektywnej współpracy, jak również mając na uwadze aktualne trendy social media zachęcamy do możliwości śledzenia informacji dotyczących Wodociągów Miejskich w Radomiu na profilu społecznościowym Facebook.

Corocznie 22 marca obchodzony jest „ Światowy Dzień Wody ”. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro w celu uświadomienia, jak wielka rolę odgrywa woda i jak wielkim zagrożeniem może być spadek jej zasobów.

Jubileusz 90-lecia świętowały w piątek Wodociągi Miejskie w Radomiu. W Villi Cyganeria spotkała się załoga i zaproszeni goście. Gwiazdą wieczoru był zespół VOX.

Prezes Wodociągów Miejskich, Leszek Trzeciak przyjmuje gratulacje od prezydenta Radomia, Radoslawa Witkowskiego

 

O historii radomskich wodociągów ze sceny opowiedział prezes spółki, Leszek Trzeciak. W imieniu załogi przyjął gratulacje od obecnych na uroczystości przedstawicieli parlamentu, władz miasta, Rady Miasta i Sejmiku, Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej i wielu innych. Wodociągi Miejskie, jak i sam prezes Leszek Trzeciak zostali odznaczeni medalem "Pro Masovia". Prezes otrzymał od załogi podziękowania i gromkie brawa za 30 lat pracy w Wodociągach.

Jak już informowaliśmy, Wodociągi Miejskie podpisały umowę z NFOŚiGW na finansowanie III etapu sieci systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Radomiu. Wartość projektu to 304 mln zł netto (372 mln brutto), kwota dofinansowanie unijnego - 192 mln zł. Dziś w Urzędzie Miejskim wyróżniono pracowników pracujących przy projekcie i przedstawiono jego szczegóły. Jak zapewnił prezes Wodociągów Miejskich, Leszek Trzeciak, inwestycja nie spowoduje podwyżek cen wody.

Od lewej: Paweł Olszewski - wiceprezes WM, prezydent Radosław Witkowski, Leszek Trzeciak - prezes WM , Jakub Kolecki - wiceprezes WM. Stoją wyróżnieni pracownicy.

Jest zdrowsza i znacznie tańsza niż ta w butelce. Woda płynąca z kranów w Radomiu
z powodzeniem może konkurować z wodami mineralnymi ze sklepów. Ale czy radomianie o tym wiedzą?


Wodociągi Miejskie od wielu miesięcy promują picie wody z miejskiej sieci. To kolejne lato, kiedy na ulicach miasta i parkach ustawione są zdroje wodne. Trzy z nich stoją na deptaku: przy klasztorze oo. bernardynów, przy Sezamie (od strony ul. Moniuszki) oraz przed gmachem Corazziego, dwa w parkach: im. Kościuszki i Leśniczówce, oba przy plenerowych siłowniach. Automaty z wodą ustawiane są również w szkołach i podłączone bezpośrednio do instalacji wodociągowej. Uczniowie mogą dzięki nim bezpłatnie napić się wody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium