ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2018

Corocznie 22 marca obchodzony jest „ Światowy Dzień Wody ”. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 22 grudnia 1992 roku w Rio de Janeiro w celu uświadomienia, jak wielka rolę odgrywa woda i jak wielkim zagrożeniem może być spadek jej zasobów.

 

Zaledwie 3 % wody na ziemi stanowią zasoby wody słodkiej, w tym 1 % to woda pitna. Wodociągi Radomskie prowadzą kampanie zachęcającą mieszkańców do picia ” Dobrej wody prosto z kranu”. Przez ostatnie lata w większości radomskich szkół zainstalowane zostały dystrybutory z wodą, z których uczniowie bez obaw piją radomską ”kranówkę”. Każdego roku rośnie liczba szkół korzystających z dystrybutorów wody podłączanych bezpośrednio do instalacji wodnej. Wodociągi Miejskie w Radomiu dbając o komfort mieszkańców naszego miasta systematycznie ustawiają zdroje wodne w radomskich parkach i w innych miejscach gdzie Radomianie spędzają wolny czas. Trzy z nich stoją na deptaku: przed gmachem Corazziego, przy klasztorze oo. Bernardynów oraz u zbiegu ulic Moniuszki i Żeromskiego. Dwa zdroje wodne zostały ustawione w parkach: Kościuszki i Leśniczówce, oba przy siłowniach plenerowych. Spółka z powodzeniem realizuje wielozadaniowe projekty dotyczące modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Radom będąc beneficjentem środków pomocowych rozdysponowywanych w ramach Funduszu Spójności. Dzięki tej inwestycji Radom dołączył do grona miast prowadzących nowoczesną i ekologiczną gospodarkę wodno-ściekową.


Światowy Dzień Wody to dobry czas, by informować społeczeństwo na temat stanu zasobów wodnych i konieczności ich ochrony. Światowe zasoby wody zdatnej do spożycia kurczą się w bardzo szybkim tempie. Do roku 2050 liczba ludności na świecie wzrośnie o około 2 miliardy, a globalne zapotrzebowanie na wodę może być nawet o 30% wyższe niż obecnie. Kryzysy związane z wodą na całym świecie pogłębia degradacja środowiska naturalnego oraz zmiany klimatyczne. Obecnie około 1,8 miliarda ludzi dotkniętych jest pogorszeniem się stanu gleby i pustynnieniem. Co najmniej 65% terenów zalesionych znajduje się w stanie zdegradowanym. Szacuje się, że 64-71% naturalnych mokradeł zostało utraconych w wyniku działalności człowieka.
 
„The answer is in nature” czyli „Przyroda dla Wody” to tegoroczne hasło Światowego Dnia Wody zaproponowane przez ONZ. Podczas tego dnia powinniśmy zastanowić się nad tym, jak możemy wykorzystać przyrodę do przezwyciężenia wyzwań związanych z wodą w XXI wieku. Korzystając
z rozwiązań, które już znajdujemy w przyrodzie możemy ograniczyć zanieczyszczenie wód, powodzie i susze. Odtworzenie lasów, łąk i naturalnych terenów podmokłych, ponowne połączenie rzek z obszarami zalewowymi może pomóc w zarządzaniu dostępnością i jakością wody oraz poprawić jakość życia ludzi. W tegoroczne hasło idealnie wpisuje się realizowany w Radomiu przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. unijny projekt Life p.n.: „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia”. Więcej o projekcie i w jaki sposób realizowane będą środowiskowe projekty zagospodarowania wody w naszym mieście na stronie projektu RadomKlima (www.life.radom.pl).

Opracowali: Marcin Pracki i Michał Zdybiewski


Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium