Program Life w Radomiu. Wodociągi Miejskie dostaną ponad 24 miliony złotych!

W ramach projektu ma zostać wybudowany nowy zbiornik retencyjno-rekreacyjny o powierzchni prawie dwóch hektarów na terenie łąk pomiędzy ulicą Olsztyńską a torem kolejowym w kierunku Warszawy. Będą w nim gromadzone nadmiary wód Potoku Północnego.

19 kwietnia 2016 Aktualizacja: 20 kwietnia 2016 10:14

 

W poniedziałek w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyła się konferencja otwierająca duży projekt, współfinansowany w dużej mierze ze środków unijnych i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Radom jest pierwszym miastem w Polsce i jednym z dwóch w Europie, które wykona inwestycje mające na celu dostosowanie przestrzeni miejskiej do zmieniającego się klimatu w ramach programu LIFE. Zatrzymają zapasy wody Główne założenia projektu to ograniczenie ryzyka powodzi i podtopień, poprawa jakości wód powierzchniowych oraz tworzenie przyjaznego mikroklimatu w mieście. - Aby osiągnąć zakładane cele wykonamy kilka zadań. Zwiększymy objętość retencyjną głównego zbiornika na Borkach, wykonamy poldery dla rzeki Cerekwianki na odcinku przebiegającym wzdłuż ulicy NSZZ Solidarność, wybudujemy nowy zbiornik retencyjno-rekreacyjny o powierzchni prawie dwóch hektarów na terenie pomiędzy ulicą Olsztyńską a torem kolejowym w kierunku Warszawy oraz przywrócimy naturalny bieg rzeki Mlecznej pomiędzy ulicami Maratońską a Okulickiego. W ramach projektu planujemy również wykonać dwadzieścia mniejszych niecek i zbiorników w pobliżu miejsc zagrożonych lokalnymi podtopieniami - poinformował Paweł Olszewski, wiceprezes Wodociągów Miejskich. Duże dofinansowanie Łączna wartość projektu wynosi prawie 24,3 miliona złotych, z czego około 60 procent stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych, a 27 procent ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt ma być wdrażany do 2020 roku. Później będą prowadzone obserwacje, na podstawie których będą wyciągane wnioski Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji, a pierwsze prace w terenie mają rozpocząć się w przyszłym roku.

 

Źródło: http://www.echodnia.eu/radomskie/gospodarka/a/program-life-w-radomiu-wodociagi-miejskie-dostana-ponad-24-miliony-zlotych,9890774/

Radom

certyfikaty

jakosc wody

jakośc wody

laboratorium