BIP Wodociągi MIejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

    Strona główna | Struktura serwisu | Redakcja serwisu |

Zgromadzenie wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Radomia - Pana Radosława Witkowskiego.

 

Rada Nadzorcza 

Rada Nadzorcza Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. składa się z trzech członków:

Tomasz Karbowiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bożenna Pacholczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Milena Palcewicz - Członek Rady Nadzorczej

 

Zarząd

Zarząd Spółki składa się z trzech osób:

mgr inż. Leszek Trzeciak - Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Olszewski - Wiceprezes Zarządu

mgr Jakub Kolecki - Wiceprezes Zarządu