BIP Wodociągi MIejskie w Radomiu Sp. z o.o.

Nawigacja i wyszukiwanie

Nawigacja

Szukaj

    Strona główna | Struktura serwisu | Redakcja serwisu |

Kapitał zakładowy Spółki w wysokości 192 773 600 PLN składa się z 240 967 udziałów o wartości nominalnej 800 PLN każdy.

Bilans Spółki za 2012 r. - strona 1

Bilans Spółki za 2012 r. - strona 2

Rachunek zysków i strat Spółki za 2012 r.